Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset toiminnassamme

 

Rantasen Hautaustoimisto ja KukkaMylly ovat avoinna ja palvelevat edelleen normaalisti, tervetuloa.

Sekä palvelutilanteessa että hautausjärjestelyissä noudatamme ajankohtaisia viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia (Valtioneuvosto). 

Halutessanne voitte myös hoitaa asioita puhelimitse, puh. 02 6332 707 (KukkaMylly puh. 02 6336 707) 
tai sähköpostilla info@rantasenhautaustoimisto.fi.

 

Siunaus- ja muistotilaisuudet

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä noudattaa valtioneuvoston 25.2.2021 antamia ohjeita seurakuntien tiloissa järjestettävissä siunaus- ja muistotilaisuuksissa:

Ohjeistus Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella merkitsee kokoontumisissa yli 6 hengen kokoontumisrajoituksia, mutta hautajaisissa pastoraaliset syyt antavat mahdollisuuden soveltaa kokoontumisrajoitusta kirkollisissa toimituksissa. Jos lähisukua on enemmän kuin 6 henkilöä, asiasta voi keskustella siunaavan papin kanssa. Jos siunaukseen on tulossa oma pappi, on omaisten hyvä keskustella sen alueen kirkkoherran kanssa.

Tilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisten antamia ohjeita turvaetäisyyksistä. Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta. Huolehdimme asiakkaidemme tiedottamisesta myös henkilökohtaisesti mikäli tilanne sitä vaatii.